Hnilec (rieka)

Hnilec je najväčší pravostranný prítok Hornádu, preteká Volovskými vrchmi.

Tok rieky

Hnilec pramení na východnom svahu masívu Kráľova Hoľa, blízko sú pramene významných riek Hron, Čierny Váh a Hornád. Rieka Hnilec preteká Slovenským rajom a Volovskými vrchmi, do Hornádu sa vlieva pri Margecanoch.

Na svojom hornom toku má Hnilec ráz horskej bystriny, ktorá sa prediera malebným údolím na rozhraní Slovenského raja a Špišského rudohoria a Volovských vrchov. Na svojom hornom toku nad obcou Stratená rieka Hnilec vytvára tiesňavu Stratenský kaňon. Stratenská dolina je krajinársky veľmi atraktívna – po celej dĺžke ju lemujú skalné zrázy okolitých vrchov, ležia v nej dve Národné prírodné rezervácie – Hnilecká jelšina a Stratená, svetoznáma Dobšinská ľadová jaskyňa a verejnosti neprístupná Stratenská jaskyňa.

Pri Dedinkách bola na rieke umelo vybudovaná priehrada Dedinky - Palcmanská Maša, ktorá slúži ako prečerpávacia vodná elektráreň. Počas činnosti elektrárne je voda presmerovaná do elektrárne Vlčia dolina - Dobšiná, kde umelo vylepšuje prietok Dobšinského potoka, prítoku Slanej. Pod Dedinkami je preto Hnilec často nesplavný kvôli nedostatku vody. Od Dediniek rieka tečie rýchlym korytom s ostrými kameňmi dne širokého, väčšinou zalesneného údolia cez dediny Mlynky, Hnilec, Nálepkovo, Mníšek na Hnilcom. Pod Mníškom nad Hnilcom rieka mohutnie, spád ale neklesá, tečie početnými kamenitými perejami. Pri Prakovciach sa údolie opäť zužuje a Hnilec si udržuje svoj perejnatý a prudký tok až po ústie do Hornádu pri Margecanoch.

Zaujímavé miesta - Stratenský kaňon , Palcmanská Maša (úsek Stratená - Dedinky)

Mestá a dediny

 • Dobšinská Jaskyňa
 • Stratená
 • Stratenská píla
 • Dedinky
 • Mlynky
 • Hnilec
 • Peklisko
 • Tretí Hámor
 • Nálepkovo
 • Švedlár
 • Mníšek nad Hnilcom
 • Helcmanovce
 • Prakovce
 • Gelnica
 • Žakarovce
 • Jaklovce
 • Margecany