Obec Mlynky

Prví osadníci dnešných Mlynkov prišli na toto územie už v 14. storočí. Pritiahli ich bohaté ložiská medi, železnej rudy a kobaltu. Baníctvo, spracovávanie vyťažených rúd a lesohospodárstvo na dlhé roky ovplyvňovali rozvoj celej lokality a skladbu jej obyvateľov. K ukončeniu banskej činnosti došlo až v 60-tych rokoch 20. storočia. Dnešné Mlynky svojou čistotou prírody a ovzdušia, tichom, autentickým dedinským životom a dobrými podmienkami pre aktívnu dovolenku po celý rok priťahujú predovšetkým turistov.

Vznik samostatnej obce Mlynky sa datuje od roku 1960. Dovtedy boli jej časti - Prostredný Hámor, Mlynky, Biele Vody, Havrania Dolina, Palcmanská Maša, Rakovec, Sykavka súčasťou mesta Spišská Nová Ves. Každá z týchto miestnych častí je svojím spôsobom ojedinelá, jedinečná. Preto každá z nich poskytuje odlišné prežitie dovolenky či kratšieho aktívneho oddychu.

Rozvoj turizmu v obci najvýraznejšie ovplyvňuje atraktívnosť južnej časti Národného parku Slovenský raj s jedinou sprístupnenou roklinou v tejto jeho časti, so Zejmarskou roklinou a tiež bohaté tradície lyžovania v Mlynkoch, ktoré sa datujú už od 40-tych rokov 20. storočia.

Dedinka Mlynky sa so svojím okolím stala ozajstným rajom turistiky hlavne pre tých, ktorí majú radi kombináciu oddychu a športových aktivít v prírodnom prostredí v lete aj v zime.

„Šrenky“